Strona główna   Promocje   Koszyk   Konto   Regulamin   Kontakt
Biologia/Przyroda
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja ekologiczna
Ekrany projekcyjne
Fantomy i ratownictwo medyczne
Fizyka
Foliogramy
Gabloty
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Język rosyjski
Logistyka
Matematyczne pomoce dydaktyczne
Mikroskopy
Muzyka, sztuka, plastyka
Nagłośnienie przenośne
Nakładki magnetyczne suchościeralne na tablice szkolne
Nauczanie zintegrowane
Pierwsza pomoc
Portrety
Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
Programy interaktywne
Przedsiębiorczość
Religia
Sprzęt audiowizualny i ekrany
Mobilne tablice interaktywne
Tablice interaktywne
Tablice szkolne
Technika
Uzależnienia, przemoc, profilaktyka
Wagi
WOS
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne
Wychowanie komunikacyjne
Wyposażenie
Zdrowie i higiena

UWAGA1
nowy sklep
www.edutop.pl

 

 

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w związku z wejściem RODO przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem danych jest Edutop Sylwia Florek 91-803 Łódź ul Marynarska 44a/3, NIP 726 174 46 31, mail

biuro@edutop.pl

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Edutop usług.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą

Edutop  może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych,

dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),

   dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),

   dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU,

   dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),

   dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),

dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko pracownicy Edutop

Czasami Państwa dane mogą być ujawnione np.: podwykonawcom ,firmom kurierskim kancelariom prawnym

 

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Regulamin obowiązujący od 25 12 2014 roku

Sklep internetowy, działający pod domeną www.edutop.pl, prowadzony jest przez Sylwię Florek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: EDUTOP - Sylwia Florek zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Łodzi  pod numerem 73467 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ministra Gospodarki.

 

Siedziba Sprzedawcy (siedziba Sklepu):

Marynarska 44a/3

91 – 803 Łódź

NIP: 726 174 46 31

REGON: 100278229

 

tel./faks 46 838 39 40, tel. kom. 603 927 527

e-mail: biuro@edutop.pl

Numer rachunku bankowego: 06 1020 3408 0000 4102 0175 0298

 

Słowniczek pojęć

 

1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.edutop.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

2. Sprzedawca – Sylwia Florek prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).W przypadku osób fizycznych mająca ukończone 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) oraz fakultatywnie w innej walucie i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy. Ceny prezentowane

5. Informacje o towarach podane w serwisie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Zamówione towary są dostarczane przez Sprzedawcę pod wskazany przez Kupującego adres zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

8. W celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła.

9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

10. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§ 2 Składanie zamówień

 

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:

1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wypełniając stosowny formularz zamówienia (dodając towar do „koszyka”, a następnie postępując zgodnie z dalszymi informacjami umieszczonymi na stronie Sklepu),

2) telefonicznie/faksem na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie Sklepu,

3) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu (w zakładce kontakt).

2. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, faksu oraz poczty elektronicznej (e-mail) przyjmowane są 24h/dobę, natomiast zamówienie składane telefonicznie tylko w godzinach od 8.00 do 18.00.

3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

4. W przypadku zamówienia złożonego mailem lub telefonicznie/faksem Kupujący otrzymuje informację od Sprzedawcy o wszystkich istotnych warunkach zamówienia.

Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy lub skontaktować ze Sprzedawcą.

6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) za pobraniem –zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

2) przelewem – Sprzedawca wysyła towar na adres wskazany przez Kupującego   po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (na podstawie faktury proforma wysłanej do Kupującego pocztą elektroniczną),

3) przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru i faktury – tylko w przypadku płatności dokonywanych przez jednostki budżetowe, w tym placówki oświatowe.

7. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

8. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:

1) firmą kurierską,

2) Pocztą Polską

3) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu.

Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach została umieszczona na stronie głównej Sklepu pod nazwą „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 

§ 3 Realizacja zamówień

 

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia albo przy składaniu zamówienia mailem lub telefonicznie/faksem prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i potwierdzenie zamówienia).

W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia albo niedostatecznego określenia danych w zamówieniu mailem lub telefonicznie/faksem Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych dni od dnia złożenia zamówienia.

3. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej  5000 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50 % wartości towaru. Regulacja wskazana w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w przypadku zamówień złożonych przez jednostki budżetowe.

4. W przypadku zamówień, o których mowa w § 3 ust. 3  Sprzedawca może uzgodnić z Kupującym inny sposób płatności i dostawy.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio 7 dni (z wyjątkiem towarów na indywidualne zamówienie – wówczas termin realizacji zamówienia jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie). Przy płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacyjnej. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

§ 4 Reklamacja i gwarancja

 

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: biuro@edutop.pl

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz ewentualnych żądań wobec Sprzedawcy.

5. Odsyłając reklamowany towar Sprzedawca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

7. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

9. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

10. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn, składając  stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa  w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta

4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Konsument  zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Konsument, który odstąpił od umowy dostarcza towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca zaleca podanie w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy – przyspieszy to procedurę zwrotu.

7. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 Formularz odstąpienia od umowy

§ 6 Ochrona danych osobowych i prywatności

 

1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.szkolne.eu (zakładka „Regulamin”).

Twój koszyk jest pusty

Produkty
promowane
tablice interaktywne