Strona główna   Promocje   Koszyk   Konto   Regulamin   Kontakt
Biologia/Przyroda
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja ekologiczna
Ekrany projekcyjne
Fantomy i ratownictwo medyczne
Fizyka
Foliogramy
Gabloty
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Język rosyjski
Logistyka
Matematyczne pomoce dydaktyczne
Mikroskopy
Muzyka, sztuka, plastyka
Nagłośnienie przenośne
Nakładki magnetyczne suchościeralne na tablice szkolne
Nauczanie zintegrowane
Pierwsza pomoc
Portrety
Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
Programy interaktywne
Przedsiębiorczość
Religia
Sprzęt audiowizualny i ekrany
Mobilne tablice interaktywne
Tablice interaktywne
Tablice szkolne
Technika
Uzależnienia, przemoc, profilaktyka
Wagi
WOS
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne
Wychowanie komunikacyjne
Wyposażenie
Zdrowie i higiena

UWAGA1
nowy sklep
www.edutop.pl

Wpływ systemów zmysłowych na sposoby uczenia się

Każdy z nas posiada indywidualny system sensoryczny, czyli sposób odbierania przez nas bodźców z otaczającego świata. Taki system skupia się na konkretnym zmyśle, który podczas przyjmowania przez nas wiadomości z zewnątrz instynktownie, automatycznie zostaje aktywowany. To właśnie informacje, odbierane tym kontretnym, preferownym zmysłem będą najlepiej przez nas przyswajane. Główne systemy zmysłowe to system: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno-czuciowy. W zależności, który z nich dominuje jesteśmy odpowiednio wzrokowcami, słuchowcami bądź kinestetykami (czuciowcami).

Forma w jakiej odbieramy wiadomości (który z naszych zmysłów przeważa) wpływa także na sposób w jaki się uczymy. Wzrokowiec do nauki potrzebuje obrazków, schematów, lubi robić notatki i woli samodzielnie czytać niż słuchać nauczyciela. Słuchowiec z kolei woli brać czynny udział w lekcji, dyskutować i wysłuchiwać wykładów belfra. Czuciowiec zaś uczy się poprzez działanie, przyswaja wiedzę w trakcie eksperymentów i doświadczeń.

Dlatego ważne jest, aby nauczyciele w odpowiedni sposób przekazywali dzieciom wiadomości, by nie skupiali się tylko na jednym zmyśle, by lekcje nie były monotonnymi monologami i suchymi faktami z książek. Do rozbudowania asortymentu lekcji mogą przyczynić się pomoce dydaktyczne. Wśród produktów znaleźć można nie tylko plansze ze schematami i wykresami, ale także modele części ludzkiego ciała, które da się rozmontować wyjmując poszczególne elementy, różnegorodzaju zestawy do przeprowadzania eksperymentów z chemii czy fizyki. Urządzeniami stymulującymi różne zmysły są na pewno tablice interaktywne umożliwiające łączenie ze sobą różnych dziedzin, a przede wszystkim pozwalające na współdziałanie nauczyciela i uczniów. Tak więc wśród oferownych pomocy dydaktycznych są rzeczy, które można oglądać, których można słuchać i które można dotykać.



Twój koszyk jest pusty

Produkty
promowane